ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 5. ČERVNA 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Navrátilová, p. Bohal

 Omluveni: pí Vostrovská

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

  1.  Ing. Bohal oznamuje, že odstupuje z výboru společenství; důvodem je jeho odstěhování
  2. Návrh usnesení o zvýšeném postihu případných neplatičů, připraví pí Krejzová
  3. Schválena žádost pí Navrátilové na odstranění 4 žeber radiátoru v kuchyni certifikovanou firmou; schváleno jednohlasně; písemně potvrdí p.Mourad
  4. Příprava shromáždění – úvod (p. Mourad); střecha (pí Steinbauerová); ventily (p. Steinhauser); vztah vlastníka a jeho podnájemníka (pí Navrátilová); nesrovnalosti v odběrech studené vody (kontrolní komise); zpráva o hospodaření 2013 – p. Bohal; návrh rozpočtu 2015 – p. Bohal; návrh rozdělení zisku za rok 2013 – p. Bohal
  5. Výtahy – 3 firmy; zatím první kola nabídek; ohlídat si ceny následného servisu
  6. Zateplení domů – od 11 miliónů
  7. Poslat všechny podklady na shromáždění p. Mouradovi
  8. Jídelna zaplacena; hlasovací technika objednána
  9. Volba nového člena výboru
  10. Požadavek na kamery – obec

 

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

 

Zpět