ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 6. KVĚTNA 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Vostrovská, p. Bohal

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

1. Valná hromada 12. 6., 18:00, jídelna domluvená, zaplacená, technici upozorněni, aby přišli tentokrát včas

2.Zvát vlastníky – internet, nástěnky, výtah, osobní pozvání

3.Neplatička – chce splátkový kalendář, dluh 26 830,- Kč; schválit per rollam dohodu výbor + kontrolní komise

4.Vzduchotechnika – p. Bureš si stěžuje, že zaplatil opravu ze svého; v jeho bytě byl při rekonstrukci koupelny poškozen spínač v rámci celé stoupačky, p. Steinhauser bude řešit

5.Ventily – 1. týden v červnu; firma upřesní termín, upozorní vlastníky a nájemníky, aby otevřeli ventily u topení ve svých bytech

6.Probrání programu schůze shromáždění; rozdělení jednotlivých bodů programu

7.Vchody – došla jediná nabídka, která zatím nestačí; jejich odhad vychází na 565 000 Kč (schody, zábradlí, osvětlení, zvonky, schránky), dveře, vyzdění, okno v přízemí 2203 -  765 000 Kč; IKON nereaguje, nutno znovu přeposlat dotaz na úpravu nebytových prostor 2203, 2204, 2205

8.Schůze výboru 5. 6. 2014 – dokončení podkladů pro shromáždění

9.Budeme informovat společnosti, které se ozvaly na rekonstrukci vchodů, o odložení nabídky – pro nedostačující počet nabídek

10.Sehnat počáteční nabídku na zateplení domů – p. Mourad

11.Vyúčtování – ztráta vody (v objemu 12 bytových jednotek navíc); kontrolní komise musí zkontrolovat vodoměry v jednotlivých bytech; zvážit odchylky; nechat si předložit všechna vyúčtování všech bytových i nebytových jednotek, podklady vyúčtování připraví p. Bohal, zkontroluje pí Rulíková

12.Střecha – vytopené byty; pojišťovna bude hradit vše, firma je pojištěna; schůze s majitelem firmy, stavebním dozorem, p. Mouradem, pí Rulíkovou, pí Steinbauerovou, p. Steinhauserem (13. 5. nebo po 25. 5.); pozvat vlastníky poškozených bytů po upřesnění termínu – p. Mourad

 Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět