ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 17. DUBNA 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Vostrovská

 Omluven:  p. Bohal

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

  1. Příprava shromáždění; paní Tomasiová (místo p. Haluzy), smlouva s firmou Lamb+, Centronet, Neuron
  2. Výměna ventilů – Ecoterm, s. r. o.; začátkem června, přesný termín určí měsíc předem firma; vyvěsí na dveře;
  3. Realizace střechy; počet souhlasů vyšší než 75 %; revitalizace trávníku a cesty, přestože dané nezničila jejich firma, ale zaměstnanci MÚ při rekonstrukci hřiště
  4. Příprava realizace vchodů – hliník nebo PVC, schody s nájezdem pro kočárky, čipy u hlavních dveří, poštovní schránky zvenku, posypové krabice, vyzdít zadní vchody, markýza u 2201, 2202 zepředu, schránky na letáky vně vchodu, okno v přízemí zadního vchodu 2203, světlo na čidlo; na web do Sdělení dotaz na vlastníky, zda znají firmu a chtějí ji přihlásit do výběru; uzávěrka nabídek s cenou do 4. 5. 2014
  5. Kamery na domech na střeše – MÚ Praha 13
  6. Svolat Shromáždění vlastníků na předpokládaný termín12. června 2014; pronajmout prostor a hlasovací zařízení; do 5. května 2014 pozvánky vlastníků
  7. Vykradený byt č. 6 v domě 2203 podnájemníky majitelky bytu
  8. Pokud si majitel vymění topení, musí mít zajištěno s 1. RTN demontáž a montáž měřícího zařízení
  9. Výtahy – nabídka 5 firem; zatím odpověděla firma Schindler; do všech šachet lze dát velké výtahy; zabezpečení na čipy; zrcadlo; realizace max. 1 – 2 výtahy ročně; 1 300 000 jeden výtah

 Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět