ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 27. ÚNORA 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Navrátilová, p. Bohal

 Omluveni: pí Vostrovská

 Kontrolní komise: pí Rulíková

 Program:

  1. Bude zaplacena faktura za právní službu spojenou s posouzením smlouvy o  provedení nové střechy.
  2. Byla projednána nabídka instalace 1 kamery na objekt 2202. Odpověď připraví M. Steinbauerová.  Výbor odsouhlasil instalaci kamery s tím, že nežádá žádnou finanční odměnu za pronájem. Kamera bude snímat vnitroblok.
  3. Byla podepsaná smlouva s firmou ECOTERM s původní nabídkou ceny. Souhlasy nájemníků jsou přiloženy a přesahují 75%. Bude osloven pan Žáček, aby vedl rekonstrukci jako stavební dozor.
  4. Paní Navrátilová s paní Vostrovskou zajistí souhlasy nájemníků na realizaci opravy střechy. Pan Bohal připraví informativní text pro nájemníky, podklady dodá paní Steinbauerová. Smlouva na realizaci střechy je jednomyslně odsouhlasená.
  5. Daňové přiznání za SVBJ bylo podané, daň je 0Kč.
  6. Je zapotřebí opravit dveře u výtahu v domě 2205. Jedná se o havarijní stav. Opravu provede stávající firma Bříza. Vzhledem ke stáří a stavu výtahů, budou osloveny firmy a připraveny nabídky panem Steinhauserem na rekonstrukci výtahů. Informace předá na další schůzi.
  7. Na příštím setkání výboru se rozhodne o tom, jak by měly vypadat nově zrekonstruované vchody. Do té doby může každý člen zaslat fotografie návrhů.
  8. Předseda osloví firmy, které dodají cenový návrh na zateplení.
  9. Bylo jednáno o neplatičích.
  10. Další setkání výboru bude v polovině března.

 Zapsala: Marie Steinbauerová

Zpět