ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 7. LEDNA 2014

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Navrátilová

Omluveni: p. Bohal

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

  1. 1. RTN nabízí vlastníkům bytových jednotek výměnu regulačních ventilů za výhodnou cenu, nabídka bude předložena p. Mouradovi
  2. Podmínky pro přestavbu vchodů – předních, zadních, očištění základů domu;
  3. Výběr firem, shánění fotodokumentace – všichni členové výboru i kontrolní komise, do konce ledna 2014; fotodokumentaci zasílat pí Navrátilové
  4. Zakoupit zátěžové koberce do předních vchodů na podesty; pí Rulíková, pí Navrátilová
  5. Střecha – vybrána ze 4 nabídek; do užšího kola postoupily dvě cenové nabídky; odsouhlasený technik Ing. Žáček chtěl specifikaci technických detailů;  jeho výsledkem je firma SALVETE; včetně přípravy střechy na budoucí zateplení, oplechování, tříspádové detaily apod.
  6. Odsouhlasena firma SALVETE všemi přítomnými; podpisová kampaň – pí Vostrovská, pí Navrátilová; pí Steinbauerová bude informovat vybranou fimu
  7. Potřeba připravit smlouvu; nechat ji zkontrolovat právníkem – pí Krejzová, p. Žáček – v průběhu února
  8. Zeptat se p. Žáčka, zda by zkontroloval při kontrolním dnu střechu i výměnu ventilů – správnost postupů
  9. ECOTERM – smlouva není podepsána s výhradou devalvace koruny a vyšší vstupní cenou dováženého materiálu ze zahraničí; p. Steinhauser kontaktuje p. Haluzu a převezme smlouvu zpět od IIKONU; zařídí vyřešení daného problému
  10. Výbor souhlasí s nahlášenou rekonstrukcí bytového jádra u pí Kytkové v domě 2203, byt č. 23; za podmínek zachování stávajících dispozic, dodržování domovního řádu

Zapsala:  Jana Navrátilová

Zpět