ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 26. ZÁŘÍ 2013

 

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, p. Bohal
pí Krejzová, pí Vostrovská
Kontrolní komise: pí Rulíková
Program:
 1. MÚ Praha 13 má zájem prodat předzahrádky, bude zaslána nová nabídka, p. Mourad  
 2. Elektronicky připravit žádost dle instrukcí OR na vklad listin (usnesení shromáždění z roku 2013) – p. Bohal
 3. Žádost bance, aby poslala výpis ze spořicího účtu SVBJ společnosti IKON – p. Mourad, p. Bohal
 4. Prověřit výši nákladů členů výboru a kontrolní komise; dát návrh, který uvede do souladu stávající stav se skutečností – p. Bohal
 5. Hlasování jednohlasně pro Ecoterm – levnější varianta ventilů dle cenové nabídky s výjimkou nevyužití membrány
 6. Dopis pro vlastníky připraví do 4. 10. p. Bohal, kontaktování vlastníků – pí Navrátilová, pí Vostrovská
 7. Na účtech jsou 4 788 000 Kč
 8. Elektroinstalace v domě 2201 opravena
 9. Střecha – počet firem 7; jen 2 udaly cenu, zvládly by tak velký rozsah; nabídka je srovnatelná; výbor souhlasí s pokračováním jednání s firmami ADH a Salvete; nutno vybrat stavební dozor; který posoudí z technického hlediska smlouvy pro vybrané firmy; poskytnut projekt z ateliéru Dektrade
 10. Výbor jednomyslně odsouhlasil, aby oprava střechy obsahovala i přípravu na budoucí zateplení
 11. Pokud dlužník nezaplatí do 30. 9., předá se dluh inkasní společnosti – výbor souhlasí
 12. Další schůze mezi 15. a 20. 10. 2013

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět