ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 25. ČERVENCE 2013

 

Přítomni: p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, p. Bohal
 
Omluveni: pí Krejzová, pí Vostrovská
 
Kontrolní komise: pí Rulíková
 
Program:
 1. Rozšířená nabídka programů
 2. Zvednutí záloh IKON – naléhat na neplatiče; aby IKON nezvedal zálohy všem vlastníkům
 3. Nosné sloupy u schodišť – nutno vyměnit celé; odložit až po vyřešení střechy a kohoutů topení
 4. Střechy – 4 firmy; 2 se už podívaly; třetí přijde v průběhu příštího týdne; zatím jedna konkrétní nabídka - sondy, jednoplášťová střecha; dřív než v srpnu nebude rozhodnuto o firmě; nutno sehnat stavební dozor
 5. Vzduchotechnika – nutno repasovat, aby tudy nehrozilo protékání a kondenzace vody po opravě střechy
 6. Sondy do bytu pí Kubánkové; může to vyřešit zateplení domu (názor oslovených firem) na které SVBJ v současnosti nemá peníze, problém p. Rédla vyřeší oprava střechy
 7. Ventily – 4 firmy; zatím 2 viděly stávající stav
 8. Sehnat nabídky projektových firem na zateplení bytových jednotek
 9. Odložené věci ve sklepě – projednáno s vlastníkem; odstranit do konce víkendu
 10. Neplatiči - po 30. 9. předat inkasní firmě
 11. Závěrka za červen IKONEM nedodána
 12. IKON zadává do systému opravy až měsíc a půl po ohlášení vlastníky – stížnost na p. Haluzu (řešeno s p. Rounem – zatím neúspěšně)
 
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět