ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 27. ČERVNA 2013

 

 
Přítomni: p. Bohal, pí Navrátilová, pí Vostrovská, p. Mourad, p. Steinhauser, pí Steinbauerová
 
Omluveni: pí Krejzová
 
Kontrolní komise: pí Rulíková
 
Program:
1.    Nutno rozdělit jednotlivé investice členům výboru
2.    P. Steinhauser – uznaná reklamace na střechu; stále teče k p. Rédlovi; nutno vyměnit chrániče na odvětrávací šachtičky, nové těsnící prahy do strojoven
3.    Nutno vybrat společnost (4 firmy), která bude realizovat opravu střechy; návrh řešení – projekční kancelář (určí zadání výběrového řízení); následně stanovení kalkulací od firem; do 15. 7. napsat poptávku
4.    Ventily nutno udělat do zimy; napsat poptávku; cenová kalkulace; výběr konkrétní firmy (reference, kalkulace)
5.    Vchody – p. Mourad, pí Vostrovská, pí Navrátilová (3 firmy osloví); napsat poptávku
6.    Do 25. 7. mít všechny nabídky; další schůze; nejlepší nabídka
7.    Pí Steinbauerová – společná anténa; montážní listy – firma STA; 12 500 Kč bez DPH, obnáší to další 2 multiplexy (28 programů) – odsouhlaseno výborem jednomyslně – závaznou objednávku pí Steinbauerová
8.    Domovník – vyvěsit do vitrín a na web; profesní životopis; kontakt: Info@kurbor.cz; nebo do schránky společenství v Kurzově 2201; první setkání se zájemci do poloviny září
9.    Uplatněno jedno pojištění na Českou pojišťovnu – 3 996 Kč (rozbitá okna na lodžii v Kurzově 2202)
10.Neplatiči – dopisy
 
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět