Zápis ze schůze výboru dne 18.04.2013

 

Přítomni: p. Mourad, p. Bohal, pí Krejzová, p. Steinhauser, pí Navrátilová, pí Vostrovská, pí Steinbauerová
 
Kontrolní komise: pí Rulíková, pí Šimková
 
Program:
 1. Vznesena stížnost kontrolní komisí a výborem na pozdní dodání účetní závěrky za rok 2012 ze strany IKONU
 2. Pro schůzi vlastníků zajištěna místnost i sčítací zařízení
 3. Výbor a kontrolní komise zvolila pí Navrátilovou jako zapisovatelku a pí Šimkovou jako ověřovatele zápisu
 4. Úvodní slovo bude mít předseda p. Mourad
 5. Zpráva kontrolní komise pí. Rulíková
 6. Hospodaření p. Bohal
 7. Návrh oprav stanov SVJ p. Bohal, pí Krejzová
 8. Návrh na zajištění domovníka pí Steinbauerová
 9. Rozpočet a investice p. Steinhauser
 10. P. Mourad pozve na příští schůzi daňového poradce, zda máme být plátci DPH
 11. Pořadí investic navržené p. Steinhauserem bylo odsouhlaseno jednomyslně výborem i kontrolní komisí
 12. Roznést do schránek sumář účetní závěrky + komentář, návrh textu změny stanov, plán investic – pí Vostrovská, pí Navrátilová
 13. Neplatiči stoupli za první kvartál
 14. Rozúčtování plateb za výtahy na nebytové prostory – jednoznačně odsouhlaseno výborem a kontrolní komisí, že platby zůstanou rozděleny bez ohledu na používání výtahu
 15. Dotaz na IKON FP 2012/200080 Wagner Michal elektromontážní práce, není rozpis, objednávka ani podpis p. Steinhausera
 16. V 2205 nebytový prostor, který MÚ jako vlastník nabízí k užití, je podle svědků – několika obyvatel 2205 užíván k bydlení; hlášeno Policii ČR, hlášeno IKONU jako zástupci majitele; na vlastníkovi nebytového prostoru požadujeme výměnu klíčů u mříže ke vchodu do sklepů
 17. Nutno zazdít průchod ve sklepě mezi domy 2205 a 2204
 
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět