Zápis ze schůze výboru dne 18.03.2013

 

Přítomni:
p. Mourad, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Steinbauerová, pí Vostrovská,
p. Steinhauser
 
Omluveni:
p. Bohal

Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Program:
  1. Schůze společenství - nutno sehnat ekonomku školy; zajistí přes ředitele školy p. Mourad
  2. Pozvánku připravil p. Mourad; dopisy osobně každému vlastníkovi – pí Navrátilová, pí Vostrovská
  3. Lamplus – smlouva poslána doporučeně; firma nereaguje ani na mailové ani na SMSkové upozorňování o nutnosti smlouvu podepsat a zaplatit dlužné peníze; pokud do 21. 3. nepodepíše smlouvu; bude p. Mourad informovat IKON, aby zařízení firmy odpojil
  4. Nutno dodat účetní závěrku – IKON; urgovat bude pí Rulíková
  5. Střecha je v pořádku; špatně zatěsněná okna, špatná izolace mezi domy 2204 a 2205; daný problém by pomohlo vyřešit zateplení domu; následující doporučený postup – čidla do bytu, která by identifikovala výšku vlhkosti
  6. Keř u zadního vchodu 2205 nutno odstranit; nahlášeno městu
  7. Odměna za činnost správní firmy pro rok 2013 zůstává na stejné částce jako v roce 2012
  8. Opravy maleb z pojistky – osloven p. Baštař
  9. Nahlášeno na Policii ČR 12. 3. panem Steinhauserem – dvě rozbité skleněné výplně v domě 2205
  10. Upozornit vlastníky bytů, že jsou zodpovědní za chování svých podnájemníků (odkládání předmětů ve společných prostorách domů, zavírání a zamykání vchodových dveří apod.)
 
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět