Zápis ze schůze výboru dne 04.03. 2013

 

Přítomni:
p. Mourad, pí Vostrovská, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, p. Steinhauser
 
Omluveni:
p. Bohal, pí Krejzová
 
Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Program:
 1. Investice max. transparentnost výběru společností, financování apod.
 2. Vykradené sklepy v domě 2203 a 2205; opět otevřeno klíči
 3. Vyvěsit na dveře a na nástěnky – dbát na bezpečnost majetku jednotlivými vlastníky, pí Navrátilová, vyvěsí p. Mourad
 4. Neplatiči – p. Bohal připraví další upomínku
 5. Termín valné hromady 25. dubna 2013 v 18:00 (25. března 2013 – poslat pozvánky)
 6. Návrh usnesení – výnos z nájmu 110 256,- Kč, výbor doporučuje rozdělit výnos mezi majitele podle podílu vlastnictví, bude vyúčtováno v dubnu; p. Mourad; schváleno i pro budoucí účetní období do odvolání
 7. Návrh na změnu stanov – investice; obdržel p. Bohal od p. Rouna
 8. Domovník – upřesnění činností – záměna úklidové firmy, tráva, sníh, popelnice, větší bezpečnost v domech
 9. Schůzka s firmou na opravu střechy 5. 3.; p. Steinhauser
 10. Kolaudace WC do nebytového prostoru v 2203; zjistí na IKONu p. Steinhauser
 11. Schůze výboru18. března 2013 ve 20:00 – kontrola všech připravených úkolů na valnou hromadu
 
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět