Zápis ze schůze výboru dne 30.05.2012

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Steinbauerová, p. Steinhauser, pí Vostrovská
 
Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Program:
 1. Možnost investic – 1 %, pokud bychom kupovali dluhopisy – dlouhá doba splatnosti, není vhodné pro společenství
 2. P. Jelínek odchází z kontrolní komise, nutno zvolit nového předsedu, změna k 1. 7. 2012, není nutná změna v OR
 3. Napsat jednotný dopis všem třem firmám (UPC, LAM plus, Centrio); na zařízení musí být revizní zpráva, dát do pořádku technické podmínky
 4. Nabídka vytvoření webu – p. Rédl
 5. Dlužníci na nájemném
 6. P. Bohal věnuje počítač výboru, p. Mourad věnuje tiskárnu
 7. Odvoz nepořádku od 11. do 15. 6. z nebytových prostor
 8. Investice – 75 % všech vlastníků musí schválit; hlasování korespondenčně upravit ve stanovách
 9. Střecha – havarijní stav, který znehodnocuje majetek společenství – oprava nutná okamžitě
 10. Spolupráce s IKONEM
 11. Dvanáct bytů neumožnilo přístup hasičům, dát jim druhý termín zdarma a třetí placený
 12. Nalepení neprůhledných fólií do společných prostor
Zapsala: Navrátilová

Zpět