Zápis ze schůze výboru dne 28.06.2012

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal, pí Krejzová, pí Navrátilová, pí Steinbauerová, p. Steinhauser
 
Kontrolní komise:
p. Bláha
 
Program:
 1. Centrio má svoje měřiče, nevyužívají naší elektriku
 2. UPC má také své měřiče, má u nás věcné břemeno
 3. LAM plus bude platit našemu společenství 2 000 Kč měsíčně – v jednání
 4. Změna v kontrolní komisi
 5. Webové stránky - pan Rédl
 6. Wi-Fi připojení pro místnost sdružení Neuron zdarma, jako kompenzaci odběrů
 7. Dlužníci SVJ
 8. Navrhnout manuál, jakým způsobem reagovat na dlužníky, agentura Česká inkasní
 9. Voda na střeše – vybrala se firma, která udělá sondy, cenová relace
  15 000 KČ
 10. Kontrola nouzového osvětlení
 11. Odvoz odpadu ze společných prostor
 12. Správce – úklid domu, stanovit cenu
 13. Předepsané zálohy pro rok 2012
 14. Černý odběr v domě 2204
Zapsala: Navrátilová

Zpět