Zápis ze schůze výboru dne 24.04.2012

Přítomni:

p. Mourad, pí Navrátilová, pí Steinbauerová, p. Steinhauser, pí Vostrovská
 
Kontrolní komise:
p. Jelínek
 
Program:
 1. Zvací dopisy na schůzi společenství vlastníků (nutná účast 75 % všech majitelů, abychom mohli investovat)
 2. Popelnice –udržovat pořádek
 3. Změny v obchodním soudu – pí Navrátilová, pí Genadievová, p. Mareš
 4. Poruchy hlásit na budoucí webové stránky nebo na mailovou adresu, nyní na IKON p. Haluzovi
 5. Odběratelské firmy UPS, Centrio, Neuron – kontaktovat jiné sdružení, jak řeší smluvně tuto oblast
 6. Návrh domovního řádu a požárního řádu
 7. Návrh na odměny orgánům SVJ – čtvrtletně
 8. Napsat firmě IKON, že valná hromada odsouhlasila peníze z pronájmu do fondu oprav
 9. Nákup předzahrádek
 10. Odstranění nábytku ve společných prostorách na náklady společenství
 11. Nalepení fólií do společných prostor, aby se zabránilo průhledu
 12. Drobné elektroopravy – budeme hledat možné řešení levnějších oprav
 13. P. Steinhauser si nastaví pravidla s IKONEM, opravy nad 5 000,- Kč individuálně
 14. Zajištění kontejneru na úklid společných prostor
 15. Střecha, odpady z domu, motor odsávání
Zapsala: Navrátilová

Zpět