Zápis ze schůze výboru dne 20.10.2012

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal, p. Steinhauser, pí Vostrovská, pí Krejsová, pí Steinbauerová, pí Navrátilová
 
Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Program:
 1. Odměny orgánů SVJ za období 7 /2012, 8/2012 a 9/ 2012
 2. Přivítání pí Rulíkové jako předsedkyně kontrolní komise
 3. Demostránka: www.kurbor.cz/cz
 4. Instalace kamer v přízemí domů, světla nad vchody
 5. Nepořádek kolem popelnic
 6. Svolání valné hromady v první polovině ledna 2013
 7. Znění o investicích
 8. Cena webových stránek 2 600 Kč pro p. Rédla; 2 400 Kč ročně za uložení údajů na stránky; 431 Kč za pronajatou doménu
 9. Dlužníci nájemného
 10. Technické věci: komunikační web s IKONEM – Mantis
 11. Štěnice - desinsekci
 12. Sondy střech 12 000 Kč, do bytu by se dala čidla, aby se zjistil konkrétní problém v bytě č. 24 v domě 2204; odsouhlaseno výborem jednomyslně
 13. Oprava střechy nad pí Štolovou
 14.  Centrio má vše v pořádku; Neuron napojen na společnou elektřinu; UPC nemá schválené nové krabice, postupně budou obměňovat
 15. IKON nám dal starý motor do vzduchotechniky; kontrolovat je
 16. Úklid v domě zhoršen
 17. Zjistit z pojistky pomalovaný barák, zavolat policii ČR
 18. Vytopený byt v 2204
 19. Zamknout vodu ve všech domech, klíče pouze pro úklid
Zapsala: Navrátilová

Zpět