Zápis ze schůze výboru dne 18.12.2012

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal,  pí Vostrovská, pí Steinhauser, pí Navrátilová, pí Steinbauerová
 
Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Omluveni:
pí Krejzová
 
Program:
 1. Neplatiči: splátkový kalendář do dubna 2013
 2. Výbor rozhodl o paušálních náhradách za náklady vzniklé činností výboru, návrh na úhradu osobních nákladů členů orgánů společenství byl odhlasován jednomyslně v poměru 6:0
 3. Firma LamPlus – navrhnout 16 000 Kč roční paušál za pronájem antény
 4. Nabídka IKONU na opravu posprejovaného domu – nadsazeno; nepřijata
 5. Nevyužili jsme nabídky společnosti PRE ke střednědobému kontraktu – nevýhodné
 6. Velká kampaň před shromážděním vlastníků bytových jednotek – 75 % vlastníků bytů – investice
 7. Změna stanov – p. Bohal, p. Roun
 8. Kontrolní komise potřebuje fyzicky zkontrolovat faktury a porovnat je s výpisy; požádá IKON o zapůjčení dokladů proti podpisu
 9. Výměnu žárovek hlásit IKONU, který požadavky předá p. Steinhauserovi
 1. Mechanismus zadávané práce IKONU pro rok 2013 – vypracuje p. Steinhauser
 2. Oprava dlažby v domě 2205 – vrácena faktura, protože v ní nebyla uvedena záruka na provedenou práci
 3. Oprava střechy nad vchody 2204, 2205 zatím nabídka na 125 000 Kč
 4. Pí Roulíková žádá o přístup na Help desk, obrátí se na p. Rouna
 5. Kontrolní komise si nastaví nový systém kontroly faktur pro IKON od roku 2013

Zapsala: Jana Navrátilová

 

Zpět