Zápis ze schůze výboru dne 17.05. 2012

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal, pí Krejsová, pí Navrátilová, pí Steinbauerová, p. Steinhauser, pí Vostrovská
 
Kontrolní komise:
p. Jelínek
 
Program:
 1. Odměny orgánů SVJ za období 05 /2012 a 06/ 2012
 2. Nakopírovat zvací dopisy ke schůzím jednotlivým nájemníkům
 3. Změny v OR vyřešeny s firmou IKON
 4. Jednání s odběratelskými firmami – T mobile, Lamplus, Neuron, Centrio, UPS
 5. Požární směrnice
 6. Převedení mimořádného výnosu
 7.  Odstranění věcí ze společných prostor
 8. Fólie, mléčné sklo, vertikální žaluzie do kočárkáren – cenová kalkulace
 9. Otázka domovníka
 10. Spořící účty
 11. Střecha – kontrola zateplení pláště
 12. Výtahy – odborné zkoušky u dvou výtahů
 13. Světla před vchody na fotobuňku, otopné systémy – ventily
 14. Zjistit na IKONU konkretizaci plateb 
 15. Demontovat druhé požární skříně
Zapsala: Navrátilová

Zpět