Zápis ze schůze výboru dne 20.02.2013

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal, pí Vostrovská, pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová, p. Steinhauser
 
Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Program:
  1. Výbor rozhodl o tom, stejně jako Kontrolní komise (dle informace předsedkyně KK pí Rulíkové), že se zřekne pro rok 2013 pobírání odměn odhlasovaných Shromážděním; zároveň odhlasoval, že zůstává v platnosti úhrada osobních nákladů členů tak, jak byla v platnosti pro rok 2012, čímž dojde k úspoře nákladů SVBJ
  2. Web – naučit se pracovat; všichni členové výboru a kontrolní komise obdrží od p. Rédla mailové adresy na Kur/Bor
  3. P. Bohal připraví sumář účetnictví za IV.Q a závěrku za celý rok 2012
  4. Technické záležitosti na IKON od vlastníků bytových jednotek, kopie p. Steinhauserovi, pí Steinbauerové na web
  5. Lamplus – platba za minulý rok, větší nájem pro tento rok; zaslán návrh smlouvy
  6. Valná hromada (rozdělení přípravy hlavních bodů agendy)
  7. Protokol z pojišťovny předán místnímu oddělení Policie ČR – pí Navrátilová
  8. Termín další schůze 4. 3. ve 20:00
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět