Zápis ze schůze výboru dne 20.11.2012

Přítomni :
p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, p. Bohal

Kontrolní komise :
pí Rulíková

Omluveni :
p. Steinhauser, pí Krejzová

Program :
Firma Centrio poskytne internet za 1 Kč ročně pro místnost Společenství,
Vyplácení odměn orgánů SVJ za období 10 /2012, 11/2012 a 12/ 2012
Aktuální stav dlužníků
Návrh smlouvy s inkasní společnosti
Technické záležitosti společně s panem Steinhauserem bude pomáhat pí Steinbauerová
Vykradení kočárkárny podruhé během tří měsíců – opatření ve věci klíčů, výměna klíčů s kartou
Řešení problému s klíči ve všech vchodech se odkládá po valné hromadě
Nebytový prostor v domě 2203 a starosti, které způsobí majitelům byt. jednotek
Školení členů SVJ k používání a vytváření webových stránek SVJ – p. Rédl
Banka ČSOB – změna pasivního přístupu mezi panem Jelínkem a paní Rulíkovou. Zřízení terminovaného účtu.
Pražská energetika - nabídka – Prémiový podzim PP
Renovace požární odvětrání – nabídka
Společnost Promsat – společná anténa; nabídka 4. multiplexu, anketa později na webu
Firma Lamplus – diskůze ohledně uzvaření smlouvy a dohoda o ceně služeb
Policie ČR poslala protokol o nahlášené škodě na majetku SVJ v Borovanského 2203
Jednání s pojišťovnou o náhradě škody
Sušák v domě 2205 odsouhlasen výborem, bude odstraněn na náklady vlastníka, až dojde k jakékoliv úpravě na fasádě
Zatékání v domě 2202 – střecha
Oprava zvonků u hlavních dveří v čp. 2203

Zpět