Zápis ze schůze výboru dne 12.02.2013

Přítomni:

p. Mourad, p. Bohal, pí Krejzová, pí Steinbauerová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, p. Steinhauser
 
Kontrolní komise:
pí Rulíková
 
Program:
 1. Paušální výdaje členů výboru a kontrolní komise - návrh na příští schůzi připraví p. Bohal
 2. Pojišťovna vyplatí 19 000 Kč za poškozené prostory neznámým sprejerem – dořešila pí Steinbauerová, pí Navrátilová dořeší s Policií ČR
 3. Firma Lam+ - výbor si nemůže dovolit pronajímat zadarmo cizí majetek, pokud do dvou měsíců nezaplatí, zařízení bude demontováno, vyřídí p. Mourad
 4. Valná hromada – příprava; pozvat všechny vlastníky, vysvětlit nutnost přijít na schůzi
 5.  Web – všichni se musí naučit s ním pracovat, rozdělení úkolů jednotlivým členům výboru
 6. Shromáždění – usnesení ohledně investic, p. Bohal, p. Roun
 7. Pozvánka všech majitelů, nechat podepsat změnu bodu stanov – zjistí pí Krejzová
 8. Termín příští schůze: 20. 2. 2013
 9. Započítání příjmů z nájmů do ročního vyúčtování služeb - výbor navrhuje trvale k odsouhlasení valné hromady
 10. Zatékání do 2205 a 2204 – zjistit infrakamerou problém, následně oprava; nutno opravit celou střechu, ne po částech, návrh na firmu Čadek
 11. Koupit schůdky – nutno pro výměnu žárovek
 12. Firma Skálová – špatný úklid, sníh není uklizený nikdy
 13.  Neplatiči splácí, další neplatič dostal upomínku, začne splácet
 
Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět