Provozní řád základnové stanice č. 10727

Nový provozní řád základnové stanice společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., která vlastní základnovu stanici v našich domech. Provozní řád byl aktualizován z důvodu změny vysílacích frekvencí, aktualizace odkazů na legislativu a kontaktů.

Zpět