ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR

Znova upozorňujeme na zjištěné nedostatky, které se našly při kontrole požární ochrany v naších společných prostorách, zejména v suterénu. Jedná se o zúžení únikových cest a možné zapříčinění  úrazu nebo požáru. Proto vás znova vyzýváme, aby každý spoluvlastník odstranil vše, co mu patří v  těchto prostorách. Je to v rozporu se směrnicí požární ochrany.

Zároveň vyzýváme spolumajitele, kteři uskladňují svůj soukromý nábytek a jiné věci v  sušárnách, aby je odstranili a uskladnili ve svém soukromí, neboť se jedná o společné sušárny, které by měli použit spoluvlastníci nemající balkony.

Zpět